TẬP ĐOÀN ĐỒNG LỰC - ĐỒNG LỰC CHO CUỘC SỐNG PHỒN VINH

Tập Đoàn Đồng Lực

Kết quả tìm kiếm cho "to"

Tin tức

  • Tập đoàn Đồng Lực tổ chức cho CBNV đi Cửa Lò 01-01-1970

    Để ủng hộ đồng bào miền biển, Tập đoàn Đồng Lực đã tổ chức cho CBNV đi nghỉ mát 2016 tại Cửa Lò, Nghệ An từ 10 - 14/06/2016. Sau đây là một số hình ảnh trong đợt nghỉ mát vừa qua.

    Tập đoàn Đồng Lực tổ chức cho CBNV đi Cửa Lò

Trang: 1

Videos

TẬP ĐOÀN ĐỒNG LỰC

Đồng Lực cho cuộc sống phồn vinh

Copyright © 2016 DL Group. All rights reserved.